Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Zapraszamy na Konferncję Naukową PTEZ, która odbędzie się 17 września 2021 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ul. Litewska 14/16 w sali 202 w Warszawie w godzinach 10:00 – 16:30. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji na konferencję.

Rejestracja

W dniu 17 września 2021 r. odbędzie się Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia ,,Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia oraz upowszechnianie procesowych metod zarządzania w opiece szpitalnej.

Projekt LeanOZ był w fazie badawczej oraz pilotażowej projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu ,,Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Obecnie projekt znajduje się w fazie wdrożeniowej.

Podejmuje on problematykę nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, a szczególnie mapowania procesów leczenia pacjentów. Badania nastawione są na uzyskanie wzrostu jakości leczenia i efektywności procesów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pacjentów.

W projekt zaangażowane są Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

W grudniu 2019 r. zakończyła się faza pilotażowa projektu, w której opracowano nowe mapy strumieni wartości dla procesu leczenia udaru mózgu w wybranych podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych wdrożeń opracowanych Standardów VSM.

Empiryczna część badań została zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Konferencja odbędzie się w Sali 202 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16 w godz. 10:00-16:30 oraz będzie transmitowana on-line.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz rejestracji na wydarzenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *