Categories
Aktualności

Uczestnictwo w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich

W dniu 26.02.2020 r. odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, pod przewodnictwem pani poseł Barbary Dziuk.

Pani dr Gabriela Sujkowska, reprezentująca Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia wystąpiła z prelekcja dla gości pt. 

ORGANIZACJA SYSTEMU LECZENIA.WIELOSPECJALISTYCZNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ RZADKĄ, OŚRODKI REFERENCYJNE, OŚRODKI LECZĄCE.

„Udział przedstawicieli PTEZ w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych”

W dniu 13 lutego 2020 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Spotkanie dotyczyło sytuacji finansowej szpitali,  planów Ministra Zdrowia i Centrali NFZ w obszarze zwiększenia finansowania świadczeń. Dyskutowano przyczyny aktualnej sytuacji oraz propozycję rozwiązań tymczasowych i systemowych. PTEZ reprezentowały:

  • Dr inż. Małgorzata Chmielewska
  • Dr Gabriela Sujkowska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *