Categories
Aktualności Konferencje LeanOZ

Konferencja Lean Management w Ochronie Zdrowia – monografia

Uprzejmie zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia pt. „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”, która odbędzie się 17 września 2021 r., w trybie hybrydowym, na platformie elektronicznej oraz  w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka będzie zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji. Potwierdzenie czynnego udziału lub deklarację zainteresowania wygłoszeniem dodatkowego referatu oraz zgodę na jego opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych należy przesłać do dnia 16 maja br., na adres Komitetu Redakcyjnego Konferencji: g.sujkowska@gmail.com.

Pełnotekstowe wersje wystąpień zostaną opublikowanie w recenzowanej monografii, która zostanie umieszczona w bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym. Warunkiem publikacji tekstu będzie uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Pełne teksty artykułów należy nadsyłać do dnia 30 czerwca br. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *