Categories
Walne zgromadzenia

II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd PTEZ zwołał Walne Zgromadzenie Członków. 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 16.00 w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w sali nr 106 (I piętro).

Zgodnie z § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.15 w tym samym dniu i miejscu.

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63 (źródło: WUM).

Porządek obrad II WZC:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego.

5.       Dyskusja programowa.

6.       Sprawy różne.

7.       Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *