Categories
Aktualności

Powołanie Sekcji Lean Management

W dniu 24 marca 2014 roku Zarząd PTEZ powołał Sekcję Lean Management.

Zadaniem Sekcji jest podjęcie prac związanych z wdrożeniem w polskim systemie ochrony zdrowia narzędzi stosowanych w ramach Lean Management.

Lean Management w ochronie zdrowia należy do skutecznych systemów zarządzania, ukierunkowanych na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, spojrzenie na leczenie pacjenta z perspektywy całego procesu i jego optymalizację.

Jednym z zadań Sekcji Lean Management PTEZ jest podjęcie prac związanych z opracowaniem i upowszechnianiem Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w polskim systemie ochronie zdrowia. VSM jest uważane za jedną z najbardziej efektywnych metod ujawniania i eliminowania marnotrawstwa w projektach usprawnień Lean Management w ochronie zdrowia.

 Pan Stanisław Brzozowski podczas Seminarium PTEZ na temat Lean Management w ochronie zdrowia, które odbyło się w dniu 3 marca 2014 roku.

Członkowie Sekcji Lean Management PTEZ będą mieli zapewniony dostęp do bazy wiedzy, wypracowanej w ramach projektu.

Lean management w ochronie zdrowia jest z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie, prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale i znacznego obniżenia zarówno kosztów leczenia pacjentów, jak i globalnego kosztu funkcjonowania placówek medycznych. W Polsce Lean Management w ochronie zdrowia nie został dotychczas wdrożony.

W dniu 07 maja 2014 roku Zarząd PTEZ zatwierdził Regulamin Sekcji. Kierownikiem Sekcji Lean Management został Pan Stanisław Brzozowski.

Wszystkich członków PTEZ zapraszamy do udziału w unikalnym na skalę światową projekcie tworzenia Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *