Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał IX Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie on-line się w dniu 23 czerwca 2021 o godz. 17:00. Instrukcje dotyczące szczegółów połączenia zdalnego zostaną przesłane do Państwa przed spotkaniem.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres: magdalena.zielinska@wum.edu.pl do dnia 20 czerwca br.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad IX WZC:

 1. Otwarcie IX Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2020 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Zmiany w składzie władz PTEZ.
 9. Informacja Komitetów: Naukowego, Organizacyjnego oraz Redakcyjnego o Konferencji Naukowej PTEZ
 10. Dyskusja programowa, plan badań, szkoleń i publikacji PTEZ.
 11. Sprawy różne.
 12.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

application/pdf iconZaproszenie na IX WZC PTEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *