Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2023 roku obyło się XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołował Pan Jakub Dmowski.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2022 roku. Towarzystwo w 2022 roku liczyło 106 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce.

Od stycznia 2022 roku siedziba PTEZ mieści się przy ul. Powsińskiej 61/63 p.106 w budynku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Na XI Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. Działalność PTEZ w 2022 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018,
 • monitorowania działań wdrożeniowych
  w wytypowanym podmiocie (nieobjętych dofinansowaniem Centrum),

Dotychczasowe rezultaty propagowania wyników projektu LeanOZ to:

 • 8 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach (punkty MNiSW)
 • 4 opracowania w kategorii raporty i publikacje.
 • Kolejne trzy artykuły są procedowane w wydawnictwach z IF: BMC Health Services Research (dot. WP1 “Systematyczny przegląd literatury”, Medycyna Pracy (dot. WP3 “Konsultacje społeczne”), a także Frontiers in Neurology (WP7 „Projekt usprawnień Lean Management”)

Podczas XI WZC została podana informacja o przygotowaniach do Konferencji Naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”, która ma się odbyć 13.10.2023 roku.

Cele konferencji – Blok I

 • Określenie „koszyka dostaw krytycznych”
 • Inwentaryzacja zasobów
 • Opracowanie scenariuszy uruchamiania produkcji API
 • Modelowanie nowego systemu refundacyjnego

Cele konferencji – Blok II

 • Badania efektywności organizacyjnej szpitali publicznych
 • Wpływ systemów oceny i motywowania w zawodach medycznych na efektywność organizacyjną szpitali
 • Wpływ zarządzania procesowego na koszty, efekty i jakość leczenia

Cele konferencji – Blok III

 • Strategie i bariery implementacji w Polsce, krajach europejskich i USA
 • Implementacja zarządzania procesowego w opiece szpitalnej (Lean management, systems engineering, itp.)
 • Implementacja w polskiej opiece zdrowotnej procesowych metod zarządzania z wykorzystaniem technik Lean Management oraz Healthcare Systems Engineering

Została również przedstawiona przez Panią Adę Lisowską działalność Koła Opole PTEZ w 2022 roku (I Sympozjum naukowego Koła Opole – PTEZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 25 listopada 2022), a także informacja o planach na rok 2023.

XI Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *