Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

Zaproszenie na XII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia serdecznie zaprasza do udziału w XII Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2024 roku o godz.17:30 w trybie hybrydowym – w Sali nr. 17 zlokalizowanej w budynku przychodni na tyłach głównego budynku PZH przy ul. Powsińskiej 61/63 oraz on-line (instrukcja dotycząca szczegółów połączenia zdalnego zostanie przesłana do Państwa przed spotkaniem).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres:
jakub.dmowski@ptez.org.pl do dnia 23 maja br. W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad XII WZC:

 1. Otwarcie XII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2023 r.:
  • Sprawozdanie Zarządu,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Informacja o Konferencji Naukowej PTEZ.
 9. Dyskusja programowa, plan badań, szkoleń i publikacji PTEZ.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *