Categories
Aktualności Konferencje

II Sympozjum Naukowe Koła Opole

W dn. 28.04.2023 roku w Opolu odbyło się II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła PTEZ pn. „Z czym do SOR? Co można zmienić w kierowaniu pacjentów z POZ i NiŚOZ do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, aby uniknąć ich przeciążenia?”

Stanowiło ono okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny ratunkowej.

Wydarzenie było objęte patronatem Grupy Luxmed oraz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Wśród prelegentów byli Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach: medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej oraz chorób wewnętrznych, a wśród uczestników pracownicy podmiotów udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zespołów ratownictwa medycznego.

Pierwszy wykład pt. „Dlaczego lekarz POZ kieruje na SOR i co poza kierowaniem na SOR robi cały dzień w Poradni” wygłosiła Pani Konsultant Województwa Opolskiego w dziedzinie medycyny rodzinnej Agnieszka Rzeszotarska-Sordoń.

Następnie głos zabrał Pan Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej Jarosław Kostyła, który wygłosił wykład „Rola i zadania SOR oraz propozycje zmian systemowych okiem praktyka SOR”.

Pan Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych Sławomir Tubek jako następny prelegent wygłosił wykład pt. „Ekonomika szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) – uwarunkowania prawne”.

Kolejny wykład nosił tytuł „Współpraca SOR-POZ – budowanie kompleksowej opieki nad pacjentem” przedstawił Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu Pan Bartosz Bartosik.

Kierownik Medyczny Luxmed w Opolu, Pani Aleksandra Zwolińska, wygłosiła prelekcję nt. „Nie dostałam się z dzieckiem do lekarza – czy istnieje możliwość koordynowania opieki nad małym pacjentem POZ?”.

Ostatni wykład w pierwszej sesji nosił tytuł „Overcrowding w SOR. Kiedy i dlaczego dochodzi do przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych” i został wygłoszony przez Przewodniczącą Opolskiego Koła PTEZ Adę Lisowską.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się sesja druga, którą otworzył  wykład Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS w Legnicy Pana Grzegorza Waligóry pt. „Integracja danych pomiędzy POZ, Ratownictwem Medycznym i SOR”.

Następnie Pan Marcin Oparski, koordynator SOR Szpitala Wojewódzkiego wygłosił prelekcję pt. ”Analiza porównawcza liczby pacjentów ze skierowaniem z POZ i NiŚOZ oraz liczby pacjentów zgłaszających się bez skierowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na terenie Opola”. Współautorem była Przewodnicząca Ada Lisowska.

Pan Jarosław Jarosławski, ratownik medyczny z OCRM w Opolu, wygłosił wykład pt. „Analiza najczęstszych przyczyn wezwań ZRM do POZ. Kiedy wzywać a kiedy nie wzywać?”

Kolejnym prelegentem była Kierownik Działu Pielęgniarskiego Luxmed w Opolu Pani Danuta Abram, która przedstawiła wykład nt. „E-medycyna i telemedycyna jako narzędzie usprawniające dostęp pacjenta do świadczeń medycznych na przykładzie wybranego POZ”.

Sympozjum zamknęła prezentacja studentek Koła Naukowego PANS w Nysie, Pani Kingi Rajfur oraz Pani Moniki Sójkowskiej, które przedstawiły wyniki swojego badania pt. „Ocena poziomu wiedzy pacjentów POZ nt. dostępności w placówkach udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej informacji odnośnie sytuacji, w których należy szukać pomocy w SOR i w NiŚOZ”.

Wnioski płynące z wygłoszonych wykładów świadczą o dużej potrzebie edukacji społeczeństwa w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia w ogóle, ale także ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na temat sytuacji w których należy zgłaszać się do SOR, ich ustawowego przeznaczenia oraz roli NiŚOZ. W wielu prezentacjach powtarzał się temat potrzeby zmian systemowych, takich jak zwiększenie liczby łóżek w oddziałach chorób wewnętrznych, dofinansowanie POZ, weryfikacja zasadności skierowań do SOR. Padły liczne propozycje rozwiązań, a także deklaracje gotowości obecnych na Sympozjum uczestników  do wspólnych rozmów i prac między środowiskami POZ i medycyny ratunkowej w celu wypracowania nawyku komunikacji, usprawnienia przepływu informacji na temat pacjenta, wprowadzenia usprawnień.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *