Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

Zaproszenie na X Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia serdecznie zaprasza do udziału w X Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 o godz. 17:30 spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym – w Sali nr. 12 zlokalizowanej w budynku PZH przy ul. Powsińskiej 61/63 oraz on-line (instrukcja dotycząca szczegółów połączenia zdalnego zostanie przesłana do Państwa
przed spotkaniem).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres:
magdalena.zielinska@ptez.org.pl do dnia 20 czerwca br. W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad IX WZC:

 1. Otwarcie X Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2021 r.:
  • Sprawozdanie Zarządu,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Wybory władz PTEZ na nową kadencję.
 9. Informacja Komitetów: Naukowego oraz Organizacyjnego o Konferencji Naukowej
  PTEZ.
 10. Dyskusja programowa.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *