Categories
Aktualności Konferencje

I Sympozjum naukowe Koła Opole – PTEZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 25.11.2022

Udział Wiceprezes Zarządu PTEZ, dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej w I Sympozjum naukowym Koła Opole – Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, 25.11.22 r.

W piątek25 listopada 2022 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu odbyło się sympozjum naukowe „Nowe podejście do starych problemów. Co możemy zrobić, aby współpracowało się łatwiej? Wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami Systemu Ratownictwa Medycznego województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego”, którego celem była omówienie wyników badań PTEZ dotyczących wdrażania technik Lean w szpitalnej opiece ratunkowej.

Zarząd PTEZ reprezentowała Wiceprezes, Pani Dr inż. Małgorzata Chmielewska, która wygłosiła słowo wstępne. Wyraziła podziękowanie w imieniu Zarządu za zaproszenie na wydarzenie oraz satysfakcję z włączenia się śląskiego środowiska medycznego w badania PTEZ dotyczące zarządzania w opiece zdrowotnej oraz ekonomiki zdrowia. 

Jednym z priorytetów PTEZ jest rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań, które przełożone na język praktyki, dają możliwość efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów, przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Obecnie, wiodącym obszarem strategicznym badań prowadzonych przez członków Towarzystwa są: badania efektywności organizacyjnej szpitali – głównego miejsca powstawania kosztów w opiece zdrowotnej oraz implementacji nowoczesnych metod zarządzania procesowego: Lean Management i Lean Healthcare Systems Engineering – innowacji organizacyjnych pozwalających na jednoczesne  obniżaniu kosztów oraz podwyższania efektywności organizacyjnej szpitali oraz jakości opieki zdrowotnej.

Doktor Chmielewska zaprosiła wszystkich uczestników na II konferencję naukową PTEZ,  planowaną 19 maja 2023 r. w Warszawie, do współpracy w prowadzonych pracach naukowo-badawczych oraz w  zakresie edukacji zdrowotnej  i dydaktyki. Przekazała plakat zachęcający do udziału w  nowym kierunku  studiów podyplomowych Ocena Technologii Medycznych, Marketing i Prawo Farmaceutyczne , w ramach których szczególne miejsce będzie poświęcone zarządzaniu procesowemu w sektorze zdrowia, przy udziale wykładowców krajowych i zagranicznych, w tym prof. Oppenheima z Kalifornii, którego doświadczenie obejmuje ponad 100 projektów wdrożeniowych Lean w szpitalach amerykańskich. 

Z ramienia Koła Opole PTEZ, inicjatorami i realizatorami wydarzenia była mgr Ada Lisowska (przewodnicząca), inż., rat. med. Arkadiusz Wilczek (wiceprzewodniczący) oraz  mgr inż., starszy rat. med. Grzegorz Wolf (Sekretarz). Gości przywitał Dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski, wyrażając zadowolenie z licznego uczestnictwa i podjętej problematyki. Wśród grona licznych wykładowców z trzech województw, spotkanie zaszczycili  swoją obecnością m.in. Dr Jarosław Kostyła, Wojewódzki konsultant w dziedzinie medycy ratunkowej, Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Dr n. med. Stanisław Szczerbiński, Wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Pielęgniarz koordynujący Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu rat. med. Mateusz Rak.

Fot.1. Wystąpienie Dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej

Fot. 2. Od prawej, Maria Grzeczna (Naczelna pielęgniarka USK w Opolu), Andrzej Kucharski (Dyr. ds. lecznictwa USK              w Opolu), Ada Lisowska (przewodnicząca Koła Opole PTEZ), Arkadiusz Wilczek (wiceprzewodniczący Koła Opole PTEZ), Grzegorz Wolf (sekretarz Koła Opole PTEZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *