Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał VIII Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie on-line się w dniu 29 czerwca 2020 o godz. 14:00. Instrukcje dotyczące szczegółów połączenia zdalnego zostaną przesłane do Państwa przed spotkaniem.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 14.15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad VIII WZC:

 1. Otwarcie VIII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2019 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 7. Dyskusja programowa.
 8. Sprawy różne.
 9.  Ogłoszenie wyników V konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.
 10.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *