Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja wewnętrzna PTEZ w ramach projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia”

Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ i Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”

W dniu 8 lutego 2016 roku odbyła się konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia” (LeanOZ). Projekt ten jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”.

Konferencję otworzył Pan Profesor Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ, Przewodniczący Komitetu Sterującego LeanOZ.

Konferencja odbyła się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 2a. Wzięli w niej udział członkowie PTEZ, w tym uczestnicy wszystkich zespołów roboczych działających w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ.

Konferencję prowadził Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe efekty prac projektowych, omówiono strategię planowanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektowanej dokumentacji roboczej Standardów VSM, dalsze zadania dla zespołów roboczych oraz organizację Konferencję LeanOZ, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku z szerokim udziałem zaproszonych gości.

Strategię konsultacji społecznych zaprezentował Pan Krzysztof Rogalski (z prawej).

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z doświadczeniami wdrożenia elementów opieki koordynowanej na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach.

Korzyści dla pacjentów z wdrożenia opieki koordynowanej w Centrum Medyczno – Diagnostycznym przedstawił Pan Artur Prusaczyk, Wicperezes Zarządu wraz z pracownikami.

Migawki z obrad

Opracowanie i zdjęcia: dr Wacława Wojtala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *