Categories
Konferencje

Konferencja pt. “Powrót do pracy po chorobie nowotworowej”

Serdecznie zapraszamy Członków PTEZ oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanej wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym konferencji naukowej pt. “Powrót do pracy po chorobie nowotworowej”, która odbędzie się 22 czerwca br. w godz. 10:00-16:00 w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w sali nr 124 (I piętro).

Wydarzenie to ma związek z uczestnictwem prof. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ, w międzynarodowej sieci wymiany informacji naukowej Cancer and Work Network (CANWON). Patronat nad konferencją objął JM prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Program Konferencji znajdą Państwo tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *