Categories
Konferencje

Podsumowanie konferencji pt. “Powrót do pracy po chorobie nowotworowej”

W dniu 22 czerwca 2015 roku w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym WUM odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematowi powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia oraz Zakład Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

Celem konferencji była wymiana wiedzy między instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej, oraz aktywizacja tych środowisk w ramach projektu wymiany wiedzy COST IS1211 CANWON finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in.: prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa z Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS Pani Małgorzata Nietopiel, dr n. med. Urszula Wojciechowska z Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów, dr n. hum. Marta Porębiak, reprezentująca Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, dr n. hum. Anna Mazurkiewicz z Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr n. o kult.fiz. Hanna Tchórzewska-Korba z Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Swoją obecnością konferencję uświetnił Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński oraz Pani Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska.

Uczestnicy konferencji wysłuchali  ciekawych wystąpień, poruszających najbardziej istotne aspekty problemu powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej. Konferencja zbudowała podstawy krajowej platformy wymiany wiedzy i wspólnych projektów naukowych poświęconych wspieraniu chorych onkologicznych w powrocie do pracy. Organizatorzy konferencji otrzymali podziękowania i słowa uznania za organizację tego wydarzenia od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza.

Do ściągnięcia:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *