Categories
Konkursy

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową

Mamy przyjemność ogłosić wyniki pierwszej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

I miejsce w kategorii praca licencjacka – Pani mgr Mariola Kowalska, praca pt.: „Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji kosztów w publicznych i niepublicznych podmiotach świadczących działalność leczniczą”.

Praca wykonana pod kierunkiem Pani dr Aleksandry Czerw w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

I miejsce w kategorii praca dyplomowa – Pani mgr Monika Kurkowska, praca pt.: „Analiza makrootoczenia Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (definicja sektora, scenariusze przyszłości, analiza szans i zagrożeń)”.

Praca wykonana pod kierunkiem Pani prof. dr hab. Agnieszki Sopińskiej w Zakładzie Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

I miejsce w kategorii praca magisterska – Pan mgr Piotr Batóg, praca pt.: „Model refundacji leków w Danii- jego założenia, ewolucja i znaczenie”.

Praca wykonana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego w Zakładzie Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

II miejsce w kategorii praca magisterska – Pan mgr Arkadiusz Grzywa, praca pt.:„ Karta zlecenia wykonania wyrobu medycznego protetycznego / ortodontycznego narzędziem komunikacji pomiędzy laboratorium techniki dentystycznej i gabinetem stomatologicznym”.

Praca wykonana pod kierunkiem Pani dr Miry Lisieckiej- Biełanowicz w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

III miejsce w kategorii praca magisterska – Pani mgr Karolina Witczak, praca pt.: „Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej”.

Praca wykonana pod kierunkiem Pani dr Aleksandry Czerw w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Laureaci zostali wyłonieni w wyniku wnikliwej oceny prac przez Kapitułę Konkursową, która, oprócz aktualności i wagi podejmowanej w pracach problematyki, oceniała również ich warstwę metodyczną oraz innowacyjne podejście do omawianych zagadnień. W skład Kapituły weszli:

  • Pani prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
  • Pan prof. dr hab. n. ekon. Tomasz Hermanowski
  • Pan prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
  • Pani prof. zw. dr hab. n. ekon. Krystyna Lisiecka
  • Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Opolski
  • Pan prof. zw. dr hab. n. ekon. Kazimierz Ryć

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się podczas III Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ w dniu 22 czerwca 2015 r.

W imieniu Kapituły Konkursowej dyplomy wręczyli Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski oraz Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlewska.

Ceremonia wręczenia dyplomów laureatom pierwszej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową.

Bardzo dziękujemy autorom wszystkich nadesłanych prac, a laureatom i ich promotorom serdecznie gratulujemy.

Już teraz zapowiadamy drugą edycję konkursu, w przyszłym roku akademickim.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *