Categories
Aktualności

Nowa publikacja dotycząca kosztów pośrednich w ochronie zdrowia

We wrześniu 2013 r. ukazała się książka pt. Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy pod redakcją prof. dr n. ekon. Tomasza Hermanowskiego.

W publikacji szczegółowo omówione zostały metody szacowania tzw. kosztów pośrednich, ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku choroby jednostki, rozumianych jako wartość produktu (mierzonego np. przez PKB) utraconego w wyniku tego, że choroba obniża wydajność pracy, zwiększa absencję chorobową lub powoduje wycofanie się osób z aktywności zawodowej.

Celem książki jest przybliżenie koncepcji kosztów pośrednich, metod kalkulacji tych kosztów oraz ich znaczenia w  procesie oceny technologii medycznych. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy w obszarze metod obliczania kosztów pośrednich na  podstawie istniejącej literatury i badań empirycznych, opisano metody kapitału ludzkiego, kosztów frykcyjnych i metodę gotowości do zapłaty.

Opracowanie przeznaczone jest dla wykonawców oraz odbiorców analiz farmakoekonomicznych i raportów HTA (Health Technology Assessment), a także osób pracujących w instytucjach centralnych, tj. Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych czy Narodowym Funduszu Zdrowia. Publikacja może również zainteresować wykładowców oraz studentów wyższych uczelni medycznych – wydziałów lekarskich, farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *