Categories
Aktualności

Pierwsze seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zaprasza na seminarium poświęcone opiece koordynowanej. Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 roku w godzinach 11.00 – 14.00 w gmachu Warszawskiego Uniwersytety Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w sali konferencyjnej nr 106.

Celem seminarium jest zidentyfikowanie cech, składowych i elementów, które są charakterystyczne dla zjawiska opieki koordynowanej. Uczestnicy seminarium, wąska grupa ekspertów, zostanie poproszona o wyrażenie zdania odnośnie do następujących zagadnień.

  1. Jakie cechy najczęściej występują w modelach organizacyjnych zwanych opieką koordynowaną?
  2. Kiedy można mówić JUŻ o opiece koordynowanej a kiedy JESZCZE nie?
  3. Jakich cech nie posiada model opieki, który nie jest opieką koordynowaną? 

Program Seminarium jest następujący.

1.      Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium – prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

2.      Cechy opieki skoordynowanej wg dokumentach Rady Europejskiej – Tomasz Pawlęga – Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

3.      Cechy zagranicznych modeli organizacyjnych opieki koordynowanej – dr n. med. Adam Kozierkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia.

4.      Dyskusja moderowana nt. cech tzw. opieki koordynowanej w kontekście polskim.

Wynikiem Seminarium ma być consensus w sprawie zagadnień przedstawionych powyżej. Organizatorzy planują przygotowanie publikacji, w której zawarte będą wnioski z warsztatów.

Jest to pierwsze seminarium utworzonego w grudniu 2012 roku Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, które po zarejestrowaniu rozpoczęło działalność w dniu 31 lipca 2013 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *