Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał VII Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 o godz. 16:00 w sali nr 2 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16, 02-576 Warszawa (budynek dawnego Szpitala Dziecięcego).

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad VII WZC:

 1. Otwarcie VII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2018 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Wybory władz PTEZ na nową kadencję.
 9. Informacja o projekcie LeanOZ.
 10. Dyskusja programowa.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *