Categories
Aktualności

Seminarium PTEZ nt. Lean Management w ochronie zdrowia

W dniu 03 marca 2014 roku w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Seminarium prowadził członek PTEZ Pan Stanisław Brzozowski.

Celem Seminarium było zapoznanie uczestników z istotą tego nurtu strategicznego zarządzania oraz narzędziami stosowanymi w ramach Lean Management. Uczestnicy spotkania skupili szczególną uwagę na możliwościach zastosowania Lean Management w polskim systemie ochrony zdrowia oraz w zarządzaniu szpitalami.

Lean Management w ochronie zdrowia należy do skutecznych systemów zarządzania, ukierunkowanych na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, spojrzenie na leczenie pacjenta z perspektywy całego procesu i jego optymalizację. Jest on z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii), prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale i znacznego obniżenia zarówno kosztów leczenia pacjentów, jak i globalnego kosztu funkcjonowania placówek medycznych. W Polsce Lean Management w ochronie zdrowia nie został dotychczas wdrożony. 

Uznano, że tematyka jest niezwykle aktualna i będzie przedmiotem dalszych prac Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Na zdjęciach: migawki z Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęconego problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia, które odbyło się dniu 03 marca 2014 roku w Warszawie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *