Categories
Konkursy

Ogłoszenie czwartej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ma przyjemność ogłosić czwartą edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, przyzna trzy nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony będzie twórczy i nowatorski charakter prac.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 2 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w przypadku prac doktorskich te, w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów wnioskował o przyznanie wyróżnienia.

Prace, z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, podyplomową – PTEZ”, należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby PTEZ na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81.

Zgłoszenie powinno obejmować papierową oraz elektroniczną wersję pracę, streszczenie pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji) oraz załączniki do Regulaminu konkursu, tj.: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.

Termin składania prac: w okresie od 09 kwietnia 2018 roku do 30 maja 2018 roku do godz. 16:00 (siedziba PTEZ otwarta: pon., wt. w godz. 8 – 16, śr. 12 – 16, czw., pt. zamknięta).

W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 czerwca 2018 roku.

Szczegóły konkursu w  Regulaminie. 

Załączniki:

application/msword iconregulamin_2018.doc

application/msword iconformularz_zgloszeniowy.doc

application/msword iconzaswiadczenie_o_obronie_pracy.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *