Categories
Aktualności LeanOZ

Obrady Komitetu Sterującego Konsorcjum i Rady Naukowej projektu LeanOz

Członkowie Komitetu Sterującego Konsorcjum i Rady Naukowej projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia.

W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Konsorcjum i Rady Naukowej projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia.

Konsorcjum naukowe składa się z przedstawicieli trzech podmiotów:

  • Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (Lider projektu),
  • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Komitet Sterujący Konsorcjum jest organem zarządzającym projektem. Pracom Komitetu Sterującego przewodniczy Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Zarządu PTEZ.

W obradach w dniu 15 grudnia 2016 roku uczestniczyli: Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Kierownik projektu LeanOz, Pan Stanisław Brzozowski – Manager Operacyjny projektu LeanOz, Pani Prof. Danuta Ryglewicz – reprezentująca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wraz z Panią dr Darią Biechowską, a także Pani prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Pani dr Mira Biełanowicz oraz Pani mgr inż. Małgorzata Chmielewska – z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W obradach uczestniczyła również Pani dr Grażyna Lewicka – członek grupy roboczej projektu LeanOZ z ramienia PTEZ.

Plan i porządek poruszonych tematów:

  • zadania realizowane w WUM, IPIN a także w CMD Siedlce,
  • prezentacja standardów mapowania VSM w Ochronie Zdrowia w wersji roboczej,
  • omówienie dokumentów projektowych,
  • przedstawienie zadań planowanych do wykonania na rok 2017, m.in. konferencja wewnętrzna zespołów roboczych, raport z konsultacji społecznych oraz przygotowania do Końcowej fazy badawczej LeanOZ.

Obrady Komitetu Sterującego Konsorcjum i Rady projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia w dniu 15 grudnia 2016 roku.

Po obradach nastąpiło przejście do Sali konferencyjnej Zakładu Farmakoekonomiki WUM, gdzie uczestnicy wraz zaproszonymi gośćmi z Politechniki Warszawskiej, Panem prof. Stanisławem Marciniakiem i Panią dr Jolantą Korkosz – Gębską oraz współpracownikami Zakładu i projektu, m. in. Panią dr Wacławą Wojtalą, Panią dyr. Anną Zawadą i Panem dr Waldemarem Zielińskim oraz doktorantami podzielili się opłatkiem z okazji Wigilii Bożego Narodzenia, składając wzajemnie życzenia świąteczno – noworoczne, a następnie rozkoszowali się/ degustowali tradycyjne wigilijne potrawy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *