Categories
Aktualności

Nadanie tytułu profesora nauk o zdrowiu dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu

Pan Profesor dr hab. Tomaszow Hermanowski

„Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, przychylając się do wniosku Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r., nadał dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu tytuł naukowy profesora nauk o zdrowiu”.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia składa najserdeczniejsze gratulacje Szanownemu Panu Profesorowi

Tomaszowi Hermanowskiemu

z okazji nadania tytułu profesora nauk o zdrowiu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *