Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca fazę badawczą Projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

Bardzo nam miło poinformować, że konferencję objął patronatem honorowym Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-16:00.

Program Konferencji tutaj.

Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych. Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ). Empiryczna część badań jest realizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w którym zespół Projektu LeanOZ przeprowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu. 

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców. Na konferencji w dniu 26 czerwca odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja Standardów LeanOZ, a wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości, dodatkowo potwierdzone zaświadczeniem udziału w konferencji (4 punkty edukacyjne OIL).

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: waclawa.wojtala@leanoz.pl

Patronat medialny:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *