Categories
Aktualności

Spotkanie Zarządu PTEZ z Kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia

Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes Zarządu oraz Pan Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa NFZ

W dniu 26 września 2016 roku odbyło się spotkanie Zarządu PTEZ z Kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z ramienia Zarządu PTEZ w spotkaniu wzięli udział Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes Zarządu, Pan Profesor dr hab. Stanisław Marciniak – Wiceprezes Zarządu, Pani Małgorzata Chmielewska – Skarbnik oraz Pan Stanisław Brzozowski – Członek Zarządu Towarzystwa.

NFZ reprezentowany był przez Pana Prezesa Andrzeja Jacynę, Pana Macieja Miłkowskiego – Zastępcę Prezesa ds. Finansowych, Pana Wojciecha Zawalskiego – Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Pana Andrzeja Śliwczyńskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii NFZ oraz inne osoby.

Celem spotkania było omówienie zakresu możliwej współpracy PTEZ i Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym w ramach realizowanego obecnie projektu LeanOZ, współfinansowanego ze środków NCBiR.

Strony pozytywnie oceniły zakres merytoryczny spotkania, jak również potencjał współpracy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *