Categories
Aktualności

Spotkanie Zarządu PTEZ z Jego Magnificencją Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pan Profesor dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 28 października 2016 roku odbyło się spotkanie Zarządu PTEZ z Panem Profesorem dr hab. n. med. Mirosławem Wielgoś – Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2016-2020.

Z ramienia Zarządu PTEZ w spotkaniu wzięli udział Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes Zarządu, Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes Zarządu, Pani mgr. inż Małgorzata Chmielewska – Skarbnik oraz Pan Stanisław Brzozowski – Członek Zarządu Towarzystwa, Kierownik sekcji LeanOZ Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Celem spotkania było omówienie kontynuowania wzajemnej współpracy organizacyjno – naukowej  PTEZ z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – głównym partnerem strategicznym Towarzystwa.

Na wstępnie Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił Panu Rektorowi działalność i osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Następnie członkowie Zarządu krótko przestawili pełnione funkcje i zadania realizowane w ramach Towarzystwa.

Ponadto, poruszono następujące tematy, będące przedmiotem wzajemnej współpracy:

  • uczestnictwo Uczelni, WUM jako koordynatora i partnera w wygranych przez PTEZ projektach naukowo-badawczych, m.in. trzyletnim międzynarodowym projekcie dotyczącym finansowania w sektorze zdrowia InterQuality oraz obecnie prowadzonym LeanOz związanym z nowoczesnymi modelami zarządzania w opiece zdrowotnej oraz kolejnymi planowanymi na lata 2017- 2020;
  • organizacja konferencji krajowych i zagranicznych z udziałem i dzięki życzliwości Pana Rektora na terenie WUM;
  • zgoda Pana Rektora na utrzymanie siedziby Towarzystwa przy Zakładzie Farmakoekonomiki WUM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *