Categories
Aktualności

Powołanie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Z wielką przyjemnością i osobistą satysfakcją pragnę poinformować, że w grudniu 2012 roku zostało powołane Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Stowarzyszenie będzie zrzeszać ludzi nauki i praktyki, zainteresowanych ekonomiką, zarządzaniem i promocją zdrowia i mam nadzieję, że w krótkim czasie stanie się platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również między Stowarzyszeniem a innymi ośrodkami o charakterze akademickim, naukowym, badawczo-rozwojowym oraz instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia.
Będzie to miejsce podejmowania oraz wspierania inicjatyw, przyczyniających się do szerzenia w społeczeństwie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia, jak również do rozwoju kariery zawodowej absolwentów; m. in. poprzez organizację konkursów na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką, z zakresu ekonomiki i zarządzania opieką zdrowotną.
Gorąco zachęcam do przyłączenia się do Towarzystwa.

Tomasz Hermanowski

Prezes PTEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *