Categories
Aktualności

Zmiany we władzach PTEZ

Od dnia 09 czerwca 2014 roku PTEZ ma nowego Sekretarza. Jest nim Pan mgr Jakub Rutkowski, dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej. Jego miejsce w Komisji Rewizyjnej zajęła Pani mgr Justyna Filip.

Pan mgr Jakub Rutkowski – Sekretarz PTEZ.

Dotychczasowy Sekretarz PTEZ, Pani mgr Aleksandra Drozdowska złożyła w dniu 09 czerwca br. rezygnację z tej funkcji, w związku z nowymi obowiązkami zawodowymi i naukowymi. Zarząd podziękował Pani Aleksandrze za ogromne zaangażowanie w rozwój PTEZ i bardzo rzetelne wykonywanie funkcji Sekretarza.

Wybory uzupełniające do władz Towarzystwa zostały przeprowadzone podczas II Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ, które odbyło się w dniu 09 czerwca 2014 roku.

Ponadto, w dniu 21 października 2014 roku Zarząd przyjął rezygnację Pani dr Dominiki Cichońskiej z funkcji Skarbnika. Zarząd wyraził wdzięczność i uznanie dla pracy, jaką Pani Cichońska wykonała na rzecz Towarzystwa.

Nowym Skarbnikiem PTEZ została Pani Urszula Cegłowska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *