Categories
Konkursy

Ogłoszenie trzeciej edycji Konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia

Pani dr Anna Rybarczyk – Szwajkowska laureatka drugiej edycji Konkursu w 2016 roku w kategorii: najlepsza praca doktorska i Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ma przyjemność ogłosić trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, przyzna trzy nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony będzie twórczy i nowatorski charakter prac.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 2 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2017 roku.

Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w przypadku prac doktorskich te, w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów wnioskował o przyznanie wyróżnienia.

Prace, z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, dyplomową – PTEZ”, należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby PTEZ na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81.

Zgłoszenie powinno obejmować papierową oraz elektroniczną wersję pracę, streszczenie pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji) oraz załączniki do Regulaminu konkursu, tj.: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.

Termin składania prac: w okresie od 15 lutego 2017 roku do 15 maja 2017 roku do godz. 16:00 (siedziba PTEZ otwarta: pon., wt. w godz. 8 – 16, śr. 12 – 16, czw., pt. zamknięta). Decyduje data stempla pocztowego.

Termin ogłoszenia wyników: do 30 czerwca 2017 roku.

Szczegóły konkursu w  Regulaminie.

Pani mgr Jolanta Żyjewska z dyplomem za zdobycie pierwszego miejsca w drugiej edycji Konkursu w 2016 roku w kategorii: najlepsza praca magisterska.

application/msword iconFormularz zgłoszeniowy

application/msword iconZaświadczenie o obronie pracy

application/msword iconRegulamin Konkursu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *