Categories
Aktualności

Zmiany w Zarządzie PTEZ

W związku z nowymi obowiązkami zawodowymi i naukowymi, dotychczasowy Sekretarz PTEZ Pan mgr Jakub Rutkowski złożył w dniu 23 października 2015 roku rezygnację z tej funkcji. Zarząd przyjął rezygnację i podziękował Panu Jakubowi za bardzo rzetelne wykonywanie funkcji Sekretarza oraz wielki wkład w rozwój Towarzystwa.

Wybory uzupełniające do władz Towarzystwa odbyły się w trybie kooptacji na zebraniu Zarządu PTEZ w dniu 23 października  2015 roku.

Do Zarządu dołączyły dwie nowe osoby: Pani mgr inż. Małgorzata Chmielewska, której powierzono funkcję Sekretarza PTEZ oraz Pan mgr Stanisław Brzozowski, który objął funkcję Członka Zarządu (po uprzedniej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którą pełnił od 31 lipca 2013 roku).

 Zarząd po zmianach składa się z pięciu osób. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *