Konkurs 2020

Ogłoszenie szóstej edycji Konkursu PTEZ na najlepsze prace

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia ma przyjemność ogłosić szóstą edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, przyzna trzy nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony będzie twórczy i nowatorski charakter prac.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową w terminie od 3 listopada 2019 roku do 30 grudnia 2020 roku.

Wymaganym językiem zgłaszanej do konkursu pracy jest język polski. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą, a w przypadku prac doktorskich te, w stosunku do których co najmniej jeden z recenzentów wnioskował o przyznanie wyróżnienia.

Prace, z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę doktorską, licencjacką, magisterską, podyplomową – PTEZ”, należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby PTEZ na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, ul. Litewska14/16, pok. 209, 02-576 Warszawa.

Zgłoszenie powinno obejmować papierową oraz elektroniczną wersję pracy, streszczenie pracy (maksymalnie 1600 znaków bez spacji) oraz załączniki do Regulaminu konkursu, tj.: wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.

Termin składania prac: w okresie od 04 stycznia 2021 roku do 31 maja 2021 roku do godz. 16.00 (siedziba PTEZ otwarta: pon., wt.- zamknięta, śr. 12 – 16, czw., pt. w godz. 8 – 16).

W przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Termin ogłoszenia wyników: do 3 września 2021 roku.

Szczegóły konkursu w  Regulaminie. 

Załączniki: Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Zaświadczenie – do pobrania u dołu strony.