Categories
Aktualności

Zarząd PTEZ zaopiniował „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia na otwartym zebraniu zaopiniował dokument Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”opracowany przez Ministerstwo Zdrowia i przyjęty w dniu 17 września br. przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju.

W spotkaniu uczestniczył także Pan Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia oraz dr Andrzej Śliwczyński Zastępca Dyrektora Departamentu  Gospodarki Lekami w NFZ.

Pan Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowiapodczas obrad Zarządu PTEZ w dniu 23 września 2014 roku nad dokumentem „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”.

Policy paper ma charakter dokumentu strategiczno-wdrożeniowego i stanowi realizację zobowiązania w zakresie tzw. warunkowości ex ante, która uzależnia uruchomienie środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 od spełnienia warunków wyjściowych ukierunkowanych na efektywną implementację programów współfinansowanych przez ww. środki UE.

PTEZ zwróciło szczególną uwagę na ocenę dokumentu pod kątem strategii wzrostu efektywności wydatków na opiekę zdrowotną i zmniejszania jej kosztów przy uwzględnieniu uruchamianych oraz planowanych reform, działań i narzędzi, w tym m.in. tych przeznaczonych do wsparcia ze środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Zarząd PTEZ pozytywnie zaopiniował Policy paper uznając, że zaproponowane w nim cele, narzędzia implementacji i mechanizmy koordynacji zapewniają prawidłowe warunki wyjściowe umożliwiające efektywne wdrażanie programów współfinansowanych ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *