Categories
Aktualności Współpraca

Współpraca PTEZ z Państwowym Instytutem Medycznym MSWIA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 marca 2023 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Medycznym MSWIA z siedzibą przy ul. Wołoskiej w Warszawie a  Polskim Towarzystwem Ekonomiki Zdrowia.

Zgodnie z podpisaną przez Dyrektora PIM MSWiA,  prof. dr hab. n. med. Waldemara Wierzbę oraz Prezesa PTEZ,  prof. dr hab. n. o zdr. Tomasza Hermanowskiego umową,  współpraca pomiędzy Instytutem i Towarzystwem ma służyć:

1)      prowadzeniu badań naukowych w zakresie organizacji i ekonomiki zdrowia,

2)      pozyskiwaniu i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych

3)      identyfikacji wyników badań naukowych, które mogą być wykorzystane dla realizacji celów statutowych Stron umowy,

4)      organizacji szkoleń i rozpowszechnianiu informacji o aktualnych badaniach naukowych i ich wynikach,

5)      wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań  w zakresie organizacji i zarządzania  opieką zdrowotną, wynikających z realizacji celów umowy.

Zapraszamy członków PTEZ do udziału w realizacji umowy


Jakub Dmowski
Sekretarz Zarządu PTEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *